Parkering for bevegelseshemmede

(01.01.2019)


Styret har utarbeidet retningslinjer for søknad om dispensasjon fra reguleringsplan. Soltun skal være bilfritt i henhold til reguleringsplan og parkeringsplass i garasje skal som hovedregel benyttes.

Det er gitt anledning til å søke dispensasjon til etablering av parkeringsplass for personer med bevegelseshemning og HC-kort.

Dispensasjon gis midlertidig og gjelder så lenge den bevegelseshemmede selv kan kjøre bilen. Plassen må tilbakeføres når plass ikke lenger kan benyttes i samsvar med dispensasjon.

Dersom den bevegelseshemmede trenger sjåfør gis ikke dispensasjon og plass i garasje må benyttes, evt kan det kjøpes plass på parkeringsplass om bil er for stor for garasje.

Det er en forutsetning for dispensasjon at parkeringsplass kan anlegges uten å være til hinder for service og utrykningskjøretøyer.

Beboer må selv bekoste utgifter til etablering og merking av parkeringsplass samt eventuell tilbakeføring.

Nærmere retningslinjer finner du under fanen nyttige dokumenter.

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.