Grønne kroner - bysykler

(20.09.2021)

Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er avklart. 

Etter en oppfordring fra en beboer søkte styret Bate om å få tildelt en del av BATEs grønne kroner. Vi fikk tildelt det maksimale beløpet som tildeles per borettslag. Vi er veldig glade for denne støtten som vi kan bruke til å prøve ut interessen for dette tiltaket i Soltun. Styret er i kontakt med Kolumbus for utplassering av sykler.

Nyheter

Hjertestartere (24.11.2021)
Soltun har kjøpt og fått utplassert fire hjertestartere. Disse er plassert ved følgende innganger i blokk: Professor Hansteens gate 5 Professor Hansteens gate 31 Professor... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun har fått pakkepostkasse. Den er plassert bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de store leverandørene av varer på postordre gir deg... Les mer

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.