Tjensvoll servicesentral - TSS

(03.09.2020)

Borettslagenes egen vaktmester

Tjensvoll servicesentral har i over 30 år vært vaktmestersentralen for beboerne  på Tjensvoll. Totalt har de ansvar for ca 2000 boliger, og er til tjeneste for både borettslag og beboere i  borettslag i området rundt Tjensvoll, Madlamark og Åsen som er sameiere i TSS.

TSS arbeider etter selvkostsprinsippet, og har gjennom flere års drift bevist at vi kan utføre små og store arbeidsoppgaver til en overkommelig pris -  "effektiv utnyttelse av felles ressurser til beste for borettslagene og den enkelte beboer".


TSS holder til i Tjenvolltorget nr 20 og du kan kontakte dem på telefon 51 55 75 42

TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris. 

Nyheter

Styret (04.05.2021)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 12-16. april 2021 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.