Eieransvar og borettslagets ansvar

(30.10.2019)

Vedtektene for borettslaget viser hva som er borettslagets vedlikeholdsansvar (Pkt 5.2) og hva som er andelseiers vedlikeholdsansvar (pkt 5.1):

5. Vedlikehold
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen og andre rom og annet areal
som hører boligen til inklusiv evt. innglassing i terrasseblokk, i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/-inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og
vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik
at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av
slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring,
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg,
vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og
innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets
felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på
verandaer, balkonger o l.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Hvis det
er usikkerhet om hvordan skaden er oppstått, utbedrer borettslaget skaden og
har adgang til boligene for kontroll og utbedring.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for
å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som
følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens
§§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig
stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. I terrasseblokk skal
borettslaget vedlikeholde opprinnelig fasade. Innglassing har andelseier
vedlikeholdsansvar for. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget,
skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen
andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går
gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til
å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til
vesentlig ulempe for andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer,
herunder nødvendig utskifting av ruter, og ytterdører til boligen eller
reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner,
sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre
sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting.
Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til
unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget
ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

Ta kontakt med kontorvakta om du er i tvil. 

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.