HMS-runde

(30.10.2019)

Styret går jevnlige HMS runder i borettslaget og observerer og følger opp forhold som trenger oppfølgning. 

Meld gjerne inn observasjoner om forhold som trenger oppfølgning til kontorvakta (hver mandag 18:00-19:00) 

Det hender at vi pålegger beboere å utbedre forhold etter en slik runde, det kan være klipping av hekk eller trær, rydding av oppgang eller bod i blokk eller lignende. Bakgrunn kan være at noe vurderes som farlig for ferdsel, brannvernhensyn, fare for skade på boligmasse eller at noe er til sjenanse for andre beboere.

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.