Ventilasjon i blokk

(30.10.2019)

Ventilasjonen i blokken er ren avtrekks-ventilasjon der frisk luft kommer inn gjennom ventiler i yttervegg og i vinduer.
Etter renoveringen av fasade og oppganger har bygningen blitt tettere. For å sikre god sirkulasjon og uønsket undertrykk i leilighetene er det viktig at det alltid er litt åpning på ventilene for å sikre nok til-luft til ventilasjonen og frisk luft i leiligheten. 

Alle ventiler - for avtrekk(toalett og bad) - skal være justerbare fra stor til liten åpning (ikke helt stengt). Disse kan en bruke for å regulere avtrekksmengden til en hver tid på kjøkken, bad og toalett.

Kjøkkenhetten skal aldri ha egen motor. Dette ødelegger ventilasjonen i de andre leilighetene i oppgangen. Kjøkkenhetten skal være utstyrt med et fettfilter og et spjeld for regulering av avtrekket.

Tørketromler skal ikke kobles til ventilasjonsanlegget. En tilkoblet tørketrommel vil øke brannfaren og tett til ventilasjonskanalene.

Ved behov for å skifte filter kan dette kjøpes på Tjensvoll Servicesentral. 

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.