Ventilasjon i blokk

(30.10.2019)

Ventilasjonen i blokken er ren avtrekks-ventilasjon der frisk luft kommer inn gjennom ventiler i yttervegg og i vinduer.
Etter renoveringen av fasade og oppganger har bygningen blitt tettere. For å sikre god sirkulasjon og uønsket undertrykk i leilighetene er det viktig at det alltid er litt åpning på ventilene for å sikre nok til-luft til ventilasjonen og frisk luft i leiligheten. 

Alle ventiler - for avtrekk(toalett og bad) - skal være justerbare fra stor til liten åpning (ikke helt stengt). Disse kan en bruke for å regulere avtrekksmengden til en hver tid på kjøkken, bad og toalett.

Kjøkkenhetten skal aldri ha egen motor. Dette ødelegger ventilasjonen i de andre leilighetene i oppgangen. Kjøkkenhetten skal være utstyrt med et fettfilter og et spjeld for regulering av avtrekket.

Tørketromler skal ikke kobles til ventilasjonsanlegget. En tilkoblet tørketrommel vil øke brannfaren og tett til ventilasjonskanalene.

Ved behov for å skifte filter kan dette kjøpes på Tjensvoll Servicesentral. 

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.