Lys og nødlys oppganger

(30.10.2019)

Belysningnen i oppgangene i blokkene er sensorstyrt. Det er en sensor i hver etasje som sørger for å tenne lyset ved bevegelse i oppgangen. Lyset slukkes når det har gått en tid uten bevegele.

Ved eventuelle feil på armaturer, tennere bør dere melde dette snarest til Tjensvoll Servicesentral (TSS).

Det er montert inn egne nødlys som skal tennes ved strømbrudd. TSS har et månedlig ettersyn på at disse fungerer. Det vil også foretas en årlig test på funksjon. De vil da koble ut strømmen og sjekke alle nødlys. Det skal gis melding om forestående test til beboerne ved oppslag/ info i postkassen. 

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.