Lys og nødlys oppganger

(30.10.2019)

Belysningnen i oppgangene i blokkene er sensorstyrt. Det er en sensor i hver etasje som sørger for å tenne lyset ved bevegelse i oppgangen. Lyset slukkes når det har gått en tid uten bevegele.

Ved eventuelle feil på armaturer, tennere bør dere melde dette snarest til Tjensvoll Servicesentral (TSS).

Det er montert inn egne nødlys som skal tennes ved strømbrudd. TSS har et månedlig ettersyn på at disse fungerer. Det vil også foretas en årlig test på funksjon. De vil da koble ut strømmen og sjekke alle nødlys. Det skal gis melding om forestående test til beboerne ved oppslag/ info i postkassen. 

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.