Meny

Dette er borettslaget

(01.02.2021)
sharp

Holaberget borettslag ble bygget av Stavanger Boligbyggelag og var først innflytningsklart i 1987. Holaberget har en litt spesiell arkitektur, det ble lagt stor vekt på å skape en rekkehusbebyggelse med særpreg.

Borettslaget består av 80 boenheter - fordelt på:

  • 18 store boliger på 137 kvm
  • 36 boliger på 104/116 kvm (størrelsen varierer ifht inngang oppe/nede)
  • 26 boliger på 72/79 kvm (størrelsen varierer ifht inngang oppe/nede)

Noen boliger har også utbygg, dette gir en økning på 10-12 kvm.

Fellesarealer

Borettslaget har fellesarealer til lek og rekreasjon. Det har de siste årene blitt oppgradert fellesområder med basketballbane, 3 lekeplasser og belysning.

Hovedgarasjen, som inneholder 1 bilplass pr. boenhet, ligger sentralt i området, her finner man også postkassestativene. Gjesteparkering er lokalisert ved ankomstveiene til hovedgarasjen.