Meny

Kontainere

(03.05.2021)

Det settes ut 3 kontainere 06.05,

byttes 07.05 og

blir stående til 10.05

 

Plassering:

Gjesteparkeringen ved Eskelandssvingene 1, 

langs gjerdet utenfor Eskelandssvingene 32 og på

gatetunet i Tastamyrkroken.