Meny

VAKTMESTER

(22.09.2023)

Styret har over en lengre periode sett på steder hvor vi kan gjøre innsparinger. Et av disse er på vaktmestertjenesten som vi har gjort vesentlig endring på.

Pr. 01.09.2023 er avtalen med Vaktmesteren fra BATE terminert og vi har inngått ny avtale med Handymann. Vi valgte å beholde innholdet i den gamle avtalen men satt opp i et annet format, timeformat, slik at vi kan gjøre endringer mhp timefordeling hvis det skulle være behov for dette. 

Handymann (Kim) er godt kjent i området da han også er vaktmester for flere borettslag.

Kontakttelefon til vaktmester hvis dere ikke får tak i en av oss i styret, 91319755 

Handymann tilbyr ulike tjenester som også kan benyttes privat hos den enkelte:

  • Snekkerarbeider
  • Elektrisk
  • Låsseservice
  • Maling
  • Gatefeiing
  • Klipping av busker og trær 
  • Snømåking og strøing (dette ligger i avtalen som en timetjeneste som tidligere)
  • Det er mulig å kontakte han ifm andre ting som går på vedlikehold, han har et meget stort nettverk av leverandører.