Meny

Velkommen til Aspervik borettslag


sharp

Viktig melding til alle beboere i Aspervik borettslag

Corona virus - Generalforsamling og vedtektsmessige frister

Styret har i samråd med Bate boligbyggelag vedtatt å utsette generalforsamlingen 18. mars. Vedtaket er begrunnet i nasjonale retningslinjer av 12. mars (FHI). Kommunale myndigheter har i tillegg til dette vedtatt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre.

Utsettelse av generalforsamlingen ut over fristen angitt i vedtektene, er vedtatt av styret og gjøres kjent for beboere i gjennom dette skriv og gjennom borettslagets hjemmeside.

I samsvar med god rettspraksis på området, vil sittende styre ha ansvar for at nødvendige funksjoner i borettslaget ivaretas fram til generalforsamlingen kan avholdes.

Bate boligbyggelag i samarbeid med NBBL er i kontakt med sentrale myndigheter. Midlertidige endringer av vedtekter og tidsfrister er påkrevd. Bate holder styret fortløpende orientert.

Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det inn til generalforsamling.

Corona virus - Daglig drift av borettslaget

Den daglige driften av borettslaget vil bli berørt. Det innføres hjemmekontor for ansatte og all kontakt med driftsleder/styret tas via telefon/epost.  Styret vil sikre driften av borettslaget ved å påse at kritiske oppgaver blir utført.

Av hensyn til våre ansatte og andelseiere, forventer vi at beboere som er i karantene overholder denne.

For å redusere risiko for smitte i borettslaget oppfordrer vi beboere til å følge de råd som er gitt av sentrale og lokale myndigheter.

Styret følger med på situasjonen, og er beredt til å iverksette ytterligere forholdsregler dersom behovet skulle oppstå.

Styret

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 18 mars kl. 18.00 i fellesrommet er utsatt pga. Corona viruset

Aspervik borettslag er lokalisert på østsiden av Sandnes. Borettslaget består av 4 blokker og 22 rekkehus med tilsammen 160 leiligheter. Blokkene og rekkehusene ble bygget på slutten av 70-tallet.

Borettslaget strekker seg over en tomt på nesten 40 mål, så det er godt med opparbeidede uteområder mellom blokker og rekkehus. I tillegg til uteområdene har vi 4 store lekeplasser og kort vei til turområder i skog og mark.

Rekkehus- og blokkleilighetene passer både for barnefamilier og eldre. Kun få minutters gange fra borettslaget ligger matbutikk, skole og barnehage.

Borettslaget har en gjennomgående høy standard på byggmasse og uteområder.

Laget retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av bygning, tilsyn med lekeplasser, ytre miljø og oppfølging av egne ansatte. Styrets arbeider systematisk med HMS for å sikre en bærekraftig utvikling av borettslaget. Egen driftsleder følger opp den daglige driften