Meny

Trampoliner

(05.05.2016)

Oppsett av trampoliner i Aspervik Borettslag er ikke tillatt.

Ref. Husordensregler punkt 11 (Disse finner du under dokumenter og filer)

Utkast fra protokoll ordinær generalforsamling 21 april 2016

Sak 6. Trampoliner i borettslaget

Møteleder presenterte styrets forslag om å innføre et forbud mot trampoliner på borettslagets fellesområder. Både juridisk avdeling i NBBL og i Bate støttet opp om styrets standpunkt. Borettslaget kan heller ikke fraskrive seg erstatningsansvar ved å inngå individuelle avtaler med beboerne. Bruk av trampoliner på borettslagets fellesområder vil i praksis påføre styret en svært omfattende kontrollfunksjon i forbindelse med både montering, veiledning om bruk, sikkerhetssoner og plassering. De økonomiske konsekvensene ved en eventuell skade kan også være store. Styret ga uttrykk for at det ikke var ønskelig å påta seg et så omfattende ansvar.
Vedtak:
Styrets forslag om å innføre forbud mot trampoliner på borettslagets fellesområder vedtatt med 17 mot 13 stemmer. Forbudet skal ha tilbakevirkende kraft.