Meny

HMS i Aspervik borettslag

(20.10.2014)
sharp

I Aspervik Borettslag er det et overordnet mål å skape trivsel og trygghet for både beboere og ansatte.
Vi retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av bygning, tilsyn med lekeplasser, ytre miljø og oppfølging av egne ansatte.

Systematiske tiltak skal iverksettes for å forebygge uhell eller ulykker og sikre nødvendig informasjon til den enkelte.
Aspervik Borettslag ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Det fokuseres derfor blant annet på miljøvennlige løsninger på alt fra innkjøp til kildesortering av avfall. 


Borettslaget utfører årlig risikovurderinger av byggmasse, fellesareal, arbeidsmiljø og avfallhåndtering. Alle kontrollaktiviteter og avvik dokumenteres i BevarHMS.
                                   Aspervik Borettslag tar HMS på alvor !