Meny

Velkommen til Aspervik borettslag


sharp

  

Aspervik borettslag er lokalisert på østsiden av Sandnes. Borettslaget består av 4 blokker og 22 rekkehus med tilsammen 160 leiligheter. Blokkene og rekkehusene ble bygget på slutten av 70-tallet.
Borettslaget strekker seg over en tomt på nesten 40 mål, så det er godt med opparbeidede uteområder mellom blokker og rekkehus. I tillegg til uteområdene har vi 4 store lekeplasser og kort vei til turområder i skog og mark. Rekkehus- og blokkleilighetene passer både for barnefamilier og eldre. Kun få minutters gange fra borettslaget ligger matbutikk og skole. Borettslaget har en gjennomgående høy standard på byggmasse og uteområder. Laget retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av bygning, tilsyn med lekeplasser, ytre miljø og oppfølging av egne ansatte. Styrets arbeider systematisk med HMS for å sikre en bærekraftig utvikling av borettslaget. Egen driftsleder følger opp den daglige driften