Meny

Radontiltak

(06.03.2014)
sharp

Styret i borettslaget påser at det gjøres målinger og eventuelle tiltak for å utbedre høye verdier etter de til enhver tid  gjeldene retningslinjer på området.

Vinteren 2004 ble det for første gang gjennomført en radonmåling i enebolig og rekkehus. Det er anbefalt å gjennomføre radonmålinger ca hvert 5 år da det skjer endringer i grunnen som kan gi økt/svekket radongasslekkasje til boligen. I tillegg til anbefalte målingsintervaller har Statens Strålevern senket grensen for å iverksette tiltak fra 200bq/m3 til 100bq/m3

Vinteren 2010 gjennomførte Brl Soltun derfor en ny Radonmåling over en periode på 3 mnd. Ut i fra disse målingene er det laget rapport for hver enkelt bolig som viser verdiene for målebrikkene og en beregnet årsmiddelverdi. Behovet for tiltak begrunnes i årsmiddelverdien.  Det jobbes videre med tiltak her. 

Det er viktig å bemerke at hvordan boligen brukes påvirker radon konsentrasjonen. Det henvises ofte til ”normal bruk” av boligen. Normal bruk betegnes av god/tilstrekkelig ventilering, godt renhold og tørre flater.

I vinterhalvåret er det fristene å stenge igjen alle ventilene for å hold varmen inne. Det er ikke gunstig med hensyn til inneklimaet generelt. Boligen trenger godt med frisk til-luft via ventiler eller annen ventilasjon for å få et nødvendig luftskifte. Stengte ventiler øker faren for soppangrep og øker konsentrasjonen av radon.

Streng fyring i vedovner/peiser krever tilgang på store mengder luft. Dette kan igjen medføre innsug av radonholdig luft hvis det ikke er god lufting i ventiler.

Her kan beboerne selv være med på å senke radonverdiene i boligen.

For mer informasjon:

Statens strålevern

 

 

HMS-runde

(11.03.2014)

Styret går jevnlige HMS runder i borettslaget og observerer og følger opp forhold som trenger oppfølgning. Meld gjerne inn observasjoner om forhold som trenger oppfølgning til kontorvakta (hver mandag 18-19:00). Det hender at vi pålegger...

Les mer

Brannvern

(06.03.2014)(Mangler bilde)

Vihar fokus på brannvern i Soltun Alle blokkleiligheter fikk utlevert nye brannslukkingsapparat i 2011 i forbindelse med at borettslaget også avholdt brannvernsdag med øvelse i blokk.I 2012 ble det også utdelt branntepper til alle enheter. Vi...

Les mer

Tyveri og innbrudd

(06.03.2014)

Innbrudd i bolig eller bil, og tyveri fra samme steder samt hage må meldes til - og følges opp av politiet. (02800) Kontakt gjerne kontorvakta eller styret per epost for å orientere oss om forholdet. I noen tilfeller kan tyveriet og innbrudd...

Les mer

Stoppekran

(06.03.2014)

Gjør deg kjent med hvor stoppekran er i din bolig. Sørg for at stoppekranen(e) alltid er lett tilgjengelig. Skru av vanntilførsel ved ferie/langvarig fravær samt alt oppussing og vedlikeholdsarbeid som inkl varmt- og kaldtvannsrør. I...

Les mer

Oppussing av bad/kjøkken - vannlekkasje

(06.03.2014)

Når du skal pusse opp må du være oppmerksom på at all oppussing av våtrom skal tilfredsstille kravene i byggforskriftene og våtromsnormen. Her er lenke til Byggebransjens våtromsnorm Oppussing utført på egenhånd eller av ukvalifisert rørlegger...

Les mer