Innglassing av terrasse og balkong

(31.08.2020)

Det er mange som har  fått  innglasset terrasse og/eller balkong i blokkene.

Dersom du ønsker å få gjort dette må du levere søknad til styret. 

Det er er krav at arbeider er fagmessig utført. Utførelsen må være slik at den ikke hindrer vedlikehold av sluk. Den må  heller ikke være slik utført at det er til hinder for renovering når dette igjen skal gjennomføres for blokk. Veggene skal fortsatt ha samme utførelse som blokk forøvrig.
Terrassen er fortsatt definert som et uterom. Det vil blant annet si at Borettslaget (Brl) har vedlikeholdsansvar for opprinnelig fasade og andelseier har vedlikeholdsansvar for innglassingen. 
Se forøvrig vedtektene for mer informasjon om vedlikeholdsansvar for Brl og andelseier

Ventilasjon i blokk
(30.10.2019)

Ventilasjonen i blokken er ren avtrekks-ventilasjon der frisk luft kommer inn gjennom ventiler i yttervegg og i vinduer. Etter renoveringen av fasade og oppganger har bygningen blitt tettere. For å sikre god sirkulasjon og uønsket undertrykk i...

Les mer

Fellesbod i blokk
(30.10.2019)

Alleleilighetene i blokk har egen bod I første etasje finnes denne inne i leilighet, i 2-4 etasje har leilighetenei bod i første etasje samt i oppgang. Området i fellesbod i første etasje kan nyttes til sykler/barnevogn og evt akebrett/ski...

Les mer
(Mangler bilde)

Begrensninger blomsterkasse terrasse
(30.10.2019)

Det er mange fine og frodige blomsterkasser i blokkene på Soltun. Men vi har dessverre hatt lekkasjer forårsaket av for store planter i blomsterkassene på Soltun. Vi ber derfor om at du sjekker plantens sluttstørrelse før du planter den i...

Les mer

Terrasseolje
(30.10.2019)

I blokk er det lagt terrassegulv i tre på alle terrasser. Disse terrassene må oljes på nyca hvert tredje år. Du kan få rekvisisjon på olje ved henvendelse til Tjensvoll servicesentral. Vi anmoder om at du ikke høytykkspyler før terrassen...

Les mer

Terrassesluk
(30.10.2019)

Terrassene i 2-4 etasje har sluk for avrenning av overvann samt et overløpshull som skal sikre at det ikke blir lekkasjeskader i leilighetene. Det er viktig at sluken blir hold ren og fri for rusk samt at overløpshull ikke tildekkes. Det er...

Les mer

Lys og nødlys oppganger
(30.10.2019)

Belysningnen i oppgangene i blokkene er sensorstyrt. Det er en sensor i hver etasje som sørger for å tenne lyset ved bevegelse i oppgangen. Lyset slukkes når det har gått en tid uten bevegele. Ved eventuelle feil på armaturer, tennere bør dere...

Les mer

Nyheter

Hjertestartere (24.11.2021)
Soltun har kjøpt og fått utplassert fire hjertestartere. Disse er plassert ved følgende innganger i blokk: Professor Hansteens gate 5 Professor Hansteens gate 31 Professor... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.