Begrensninger blomsterkasse terrasse

(30.10.2019)
sharp

Det er mange fine og frodige blomsterkasser i blokkene på Soltun. Men vi  har dessverre  hatt lekkasjer forårsaket av for store planter i blomsterkassene på Soltun.

Vi ber derfor om at du sjekker plantens sluttstørrelse før du planter den i blomsterkassen.  Planter som blir store busker og trær hører ikke hjemme i disse blomsterkassene. Husk at selv om du klipper planten kan den over tid få store røtter. Sjekke med hagesenteret før du kjøper og rydd forvokste busker og trær før de blir enda større og enda vanskeligere å flytte.

Husk også å ta hensyn til naboen med vekster som vokser kraftig oppover eller nedover, beskjær dem før de blir til sjenanse.

Styret kan dersom vi vurderer at trær/busker er til fare for blomsterkasse/bygningsmasse eller til sjenanse for naboer pålegge beboere å fjerne eller beskjære busker og trær.

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.