Ordensregler og vedtekter

(03.09.2020)

Ordenreglene er vedtatt på generalforsamling og gjelder alle som bor i Soltun. 
Målet med reglene er at vi skal ha et godt borettslag hvor alle kan trives.

Vedtektene ble også vedtatt på generalforsamling og har bestemmelser om blant annet andeler, forkjøpsrett, borett og bruksoverlating, vedlikehold, pålegg og salg ved mislighold, felleskostnader og om styret og generalforsamling.

Ordensreglene og vedtektene finner du under feltet dokumenter og filer til høyre på denne siden.

Ordensregler ble sist oppdatert i april 2014.


Dugnad
(03.05.2021)

Det holdes dugnad i borettslaget hvert år i april. I forbindelse med dugnaden har vi også hatt containere til ulike typer avfall slik at beboerne også kan få ryddet i egen bolig. I 2020 opplevde vi at en del av beboerne ikke fulgte veilederen...

Les mer

Lading av elbil
(20.04.2021)

LADING AV ELBIL OG HYBRIDBIL I GARASJE LADEBOKS: Zaptec ladeboks kan bestilles hosRønning Mobil til kontaktperson Andreas Haugland i Rønning er 99483365 Oppgi fullt navn, adresse, mobilnummer, nummer på parkeringsplass i eposten. Det er 2...

Les mer

Tjensvoll servicesentral - TSS
(03.09.2020)

Borettslagenes egen vaktmester Tjensvoll servicesentral har i over 30 år vært vaktmestersentralen for beboerne på Tjensvoll.Totalt har de ansvar for ca 2000 boliger, og er til tjeneste for både borettslag og beboere i borettslag i området rundt...

Les mer

HC-parkering
(03.09.2020)

Det er mulig å søke om dispensasjon for reguleringsbestemmelsene i Soltun og få en tidsbegrenset tillatelse til HC-parkering ved egen bolig. Søker må ha godkjent HC-parkeringskort før det søkes om dispensasjon. Søknad om HC-parkeringskort...

Les mer

Båndtvang hund
(01.09.2020)

Av hensyn tilbeboerne på Soltuner detbåndtvang for hund i hele borettslaget hele året. Vi ønsker at alle barn og voksne i borettslaget skal føle seg trygge når de leker og går tur på feltet. Vi har hatt noen episoder der hund har påført skade og...

Les mer

Telia
(03.03.2020)

Borettslaget har en fellesavtale med Telia. Dette gir oss gunstige priser. Alle beboere har startpakke for tv og bredbåndspakke standard og telefoni freetime inkludet i fellesutgiftene. Alle kanaler i grunnpakken er nå på plass igjen. Evt...

Les mer

Spørsmål fra kontorvakta
(13.02.2020)

Her har vi samlet svar på noen hyppig stilte spørsmål på kontorvakt som det ikke finnes egen sak på her på hjemmesiden. Du finner for øvrig vedtekter, ordensregler, diverse søknadsskjema og protokoll fra siste generalforsamling under fanen...

Les mer

Hva skal følge med bolig ved eierskifte
(31.10.2019)

Når du flytter skalboligen leveres med følgende til ny beboer: Nøkler til bolig og garasje Garasjeportåpner hvis forrige eier hadde en slik. Brikke til å låse opp nedgravd søppelstasjon (blokk) Røykvarsler 2 stk Brannslukningsapparat...

Les mer
(Mangler bilde)

Brannvern
(30.10.2019)

Vihar fokus på brannvern i Soltun I 2012 ble det utdelt branntepper til alle enheter. I 2019 ble det installert brannvarslere som varer i 10 år. Vi har avtale om årlig sjekk av brannslanger og varsling i blokk. Blokk har et system for åpning...

Les mer
(Mangler bilde)

Radontiltak
(30.10.2019)

Styret i borettslaget påser at det gjøres målinger og eventuelle tiltak for å utbedre høye verdier etter de til enhver tid gjeldene retningslinjer på området. Vinteren 2004 ble det for første gang gjennomført en radonmåling i enebolig og rekkehus....

Les mer
(Mangler bilde)

Dyrehold
(30.10.2019)

Det er bestemt i et tidligere generalforsamlingsvedtak at man skal søke om å holde hund eller katt i Soltun borettslag. Dyreeier må i søknad erklære at man skal ha hund i bånd på borettslagets område, påse at dyr ikke er til sjenanse for naboer...

Les mer

Parkering
(30.10.2019)

Hver boenhet har en tilhørende garasjeplass i garasjene under blokkene.Du skal få beskjed om hvilken plass som er din ved overtagelse av bolig. Dersom du ikke har fått opplysninger om dette kan du kontakte selger eller kontorvakta mandag...

Les mer

Vedlikeholdsplan
(30.10.2019)

Styret i Soltun får årlig utarbeidet vedlikeholdsplaner av Teknisk avdeling i BATE / BevarVedlikehold. Styret gjennomgår vedlikeholdsplanen før budsjettbehandling for å få større vedlikeholdsobjekter inn i budsjettet for neste år. Større prosjekt...

Les mer

Tyveri og innbrudd
(30.10.2019)

Innbrudd i bolig eller bil, og tyveri fra samme steder samt hage må meldes til - og følges opp av politiet. (02800) Kontakt gjerne kontorvakta eller styret per epost for å orientere oss om forholdet. I noen tilfeller kan tyveriet og innbrudd...

Les mer

BATE Boligbyggelag
(30.10.2019)

BATE Boligbyggelag (BATE BBL) er borettslagets forretningsfører og rådgiver (ved behov). Borettslaget benytter seg og av tjenester som - styresekretær (pt. Njål Nessa) - Teknisk avdeling - BevarHMS - BevarVedlikehold - Kurs for nye...

Les mer
(Mangler bilde)

Uteområder
(30.10.2019)

Borettslaget Soltun har mange friområder som barn og voksne kan bruke. Vi har fått renovert en del av lekeplassene de senere år. Det er lekeplasser som er tilpasset de minste, oftest kvartals-lekeplasser plassert i nærheten av boligene og andre...

Les mer

Eieransvar og borettslagets ansvar
(30.10.2019)

Vedtektene for borettslaget viser hva som er borettslagets vedlikeholdsansvar (Pkt 5.2) og hva som er andelseiers vedlikeholdsansvar(pkt 5.1): 5. Vedlikehold 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen og...

Les mer

Busker og trær
(30.10.2019)

Det er store naturområder og godt etablerte hager her på Soltun. Av hensyn til bolig masse, naboer og fri ferdsel må trær og busker må begrenses i omfang slik at de ikke på siktskader boligmasse eller sjenerer naboers utsikt og solforhold. De må...

Les mer

Stoppekran
(30.10.2019)

Gjør deg kjent med hvor stoppekran er i din bolig. Sørg for at stoppekranen(e) alltid er lett tilgjengelig. Skru av vanntilførsel ved ferie/langvarig fravær samt alt oppussing og vedlikeholdsarbeid som inkl varmt- og kaldtvannsrør. I...

Les mer
(Mangler bilde)

Gjerder og skillevegger
(30.10.2019)

Reguleringsplanen med utformingsveileder gir rammene for montering/ bygging av gjerder i borettslaget. Rekkehusene har en fast bestemt skillevegg mellom leilighetene på hagesiden som ikke kan endres. Det er vedtatt egen utformingveileder for...

Les mer

HMS-runde
(30.10.2019)

Styret går jevnlige HMS runder i borettslaget og observerer og følger opp forhold som trenger oppfølgning. Meld gjerne inn observasjoner om forhold som trenger oppfølgning til kontorvakta (hver mandag 18:00-19:00) Det hender at vi pålegger...

Les mer

Oppussing av bad/kjøkken - vannlekkasje
(30.10.2019)

Når du skal pusse opp må du være oppmerksom på at all oppussing av våtrom skal tilfredsstille kravene i gjeldene byggforskrifter og våtromsnormen. Her er lenke til Byggebransjens våtromsnorm Oppussing utført på egenhånd eller av ukvalifisert...

Les mer
(Mangler bilde)

Søppel
(01.01.2019)

Brl Soltun legger til rette for kildesortering. Foruten den vanlige rest-, bio- og papiravfall er det mulig å kvitte seg med glass/metall. Brl Soltun tilhører sone 4. Annen informasjon om renovasjon, herunder kommunens henteordning, finner duher...

Les mer

Feil og mangler?
(01.01.2019)

Virket ikke lenken, fant du ikke det du lette etter. Vi tester lenker og oppdaterer siden ved kjent behov men feil og mangler vil likevel fort oppstå. Vi setter stor pris på beskjed om lenkebrudd eller om du savnet noe. Kontakt...

Les mer

Nyheter

Hjertestartere (24.11.2021)
Soltun har kjøpt og fått utplassert fire hjertestartere. Disse er plassert ved følgende innganger i blokk: Professor Hansteens gate 5 Professor Hansteens gate 31 Professor... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.