Radontiltak

(30.10.2019)
sharp

Styret i borettslaget påser at det gjøres målinger og eventuelle tiltak for å utbedre høye verdier etter de til enhver tid  gjeldene retningslinjer på området.

Vinteren 2004 ble det for første gang gjennomført en radonmåling i enebolig og rekkehus. Det er anbefalt å gjennomføre radonmålinger ca hvert 5 år da det skjer endringer i grunnen som kan gi økt/svekket radongasslekkasje til boligen. I tillegg til anbefalte målingsintervaller har Statens Strålevern senket grensen for å iverksette tiltak fra 200bq/m3 til 100bq/m3

Nye radonmålinger ble utført i 2010 og 2019. Ut i fra disse målingene er det laget rapport for hver enkelt bolig som viser verdiene for målebrikkene og en beregnet årsmiddelsverdi.

Det er viktig å bemerke at hvordan boligen brukes påvirker radon konsentrasjonen. Det henvises ofte til ”normal bruk” av boligen. Normal bruk betegnes av god/tilstrekkelig ventilering, godt renhold og tørre flater.

I vinterhalvåret er det fristene å stenge igjen alle ventilene for å hold varmen inne. Det er ikke gunstig med hensyn til inneklimaet generelt. Boligen trenger godt med frisk til-luft via ventiler eller annen ventilasjon for å få et nødvendig luftskifte. Stengte ventiler øker faren for soppangrep og øker konsentrasjonen av radon.

Streng fyring i vedovner/peiser krever tilgang på store mengder luft. Dette kan igjen medføre innsug av radonholdig luft hvis det ikke er god lufting i ventiler.

Her kan beboerne selv være med på å senke radonverdiene i boligen.

For mer informasjon:

Statens strålevern

 

 

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.