Radontiltak

(30.10.2019)
sharp

Styret i borettslaget påser at det gjøres målinger og eventuelle tiltak for å utbedre høye verdier etter de til enhver tid  gjeldene retningslinjer på området.

Vinteren 2004 ble det for første gang gjennomført en radonmåling i enebolig og rekkehus. Det er anbefalt å gjennomføre radonmålinger ca hvert 5 år da det skjer endringer i grunnen som kan gi økt/svekket radongasslekkasje til boligen. I tillegg til anbefalte målingsintervaller har Statens Strålevern senket grensen for å iverksette tiltak fra 200bq/m3 til 100bq/m3

Nye radonmålinger ble utført i 2010 og 2019. Ut i fra disse målingene er det laget rapport for hver enkelt bolig som viser verdiene for målebrikkene og en beregnet årsmiddelsverdi.

Det er viktig å bemerke at hvordan boligen brukes påvirker radon konsentrasjonen. Det henvises ofte til ”normal bruk” av boligen. Normal bruk betegnes av god/tilstrekkelig ventilering, godt renhold og tørre flater.

I vinterhalvåret er det fristene å stenge igjen alle ventilene for å hold varmen inne. Det er ikke gunstig med hensyn til inneklimaet generelt. Boligen trenger godt med frisk til-luft via ventiler eller annen ventilasjon for å få et nødvendig luftskifte. Stengte ventiler øker faren for soppangrep og øker konsentrasjonen av radon.

Streng fyring i vedovner/peiser krever tilgang på store mengder luft. Dette kan igjen medføre innsug av radonholdig luft hvis det ikke er god lufting i ventiler.

Her kan beboerne selv være med på å senke radonverdiene i boligen.

For mer informasjon:

Statens strålevern

 

 

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.