VELKOMMEN TIL SOLTUN BORETTSLAG

Velkommen til hjemmesiden til Soltun borettslag.

Soltun borettslag er et populært og trivelig borettslag med 523 boliger fordelt på terrasseblokk, rekkehus og småhus. 

Området har fotballøkker, lekeplasser, akebakke, torg og hele det indre området er bilfritt. 

Soltun borettslag ligger sentralt med mange servicetilbud og mulige fritidsaktiviteter i nærområdet.

Vi vant boligbyggelagets miljøpris i 2012.

Borettslaget har et aktivt styre som besørger en vaktordning for beboere hver mandag, det avholdes årlig dugnad med felles containere for alle beboere. Vi har også hatt brannvernsdager, beboerfester og beboere er også gitt økonomisk støtte til aktivitetet i den enkelte gate ved f.eks St.Hans.(Mangler bilde)

Kontorvakt
(03.09.2020)

Styret er tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl:18.00 - 1900 Her kan du møte en fra styret alle mandager, utenom ferier. (påskeferie, sommerferie - hele juli og juleferie) Du finner kontorvakten i garasjeanlegget under Professor...

Les mer

Tjensvoll servicesentral - TSS
(03.09.2020)

Borettslagenes egen vaktmester Tjensvoll Servicesentral har i over 30 år vært vaktmestersentralen for beboerne på Tjensvoll.Totalt har de ansvar for ca 2000 boliger, og er til tjeneste for både borettslag og beboere i borettslag i området rundt...

Les mer

Ordensregler og vedtekter
(03.09.2020)

Ordenreglene er vedtatt på generalforsamling og gjelder alle som bor i Soltun. Målet med reglene er at vi skal ha et godt borettslag hvor alle kan trives. Vedtektene ble også vedtatt på generalforsamling og har bestemmelser om blant annet...

Les mer

Lading av elbil
(03.09.2020)

LADING AV ELBIL OG HYBRIDBIL I GARASJE LADEBOKS: Zaptec ladeboks kan bestilles hos Rønning Oppgi fullt navn, adresse, mobilnummer, nummer på parkeringsplass i eposten. Det er 2 ukers leveringstid fra bestilling. Prisen er p.t. Kr 19 500...

Les mer

HC-parkering
(03.09.2020)

Det er mulig å søke om dispensasjon for reguleringsbestemmelsene i Soltun og få en tidsbegrenset tillatelse til HC-parkering ved egen bolig. Søker må ha godkjent HC-parkeringskort før det søkes om dispensasjon. Søknad om HC-parkeringskort...

Les mer

Båndtvang hund
(01.09.2020)

Av hensyn tilbeboerne på Soltuner detbåndtvang for hund i hele borettslaget hele året. Vi ønsker at alle barn og voksne i borettslaget skal føle seg trygge når de leker og går tur på feltet. Vi har hatt noen episoder der hund har påført skade og...

Les mer
(Mangler bilde)

Søppel
(01.01.2019)

Brl Soltun legger til rette for kildesortering. Foruten den vanlige rest-, bio- og papiravfall er det mulig å kvitte seg med glass/metall. Brl Soltun tilhører sone 4. Annen informasjon om renovasjon finner duher Alle blokk-leilighetene er...

Les mer

Feil og mangler?
(01.01.2019)

Virket ikke lenken, fant du ikke det du lette etter. Vi tester lenker og oppdaterer siden ved kjent behov men feil og mangler vil likevel fort oppstå. Vi setter stor pris på beskjed om lenkebrudd eller om du savnet noe. Kontakt...

Les mer

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.