Maling av bolig

(31.10.2019)

I Soltun skjer maling av bolig (rekkehus/enebolig) ved dugnad. Borettslaget dekker maling og pensler, arbeidet er på dugnad.

Beboer kan male selv eller selv skaffe folk til å gjøre denne jobben.

Som andelseier er du forsikret hvis et uhell skulle være ute under dugnadsjobbing. Denne forsikringen faller bort hvis du hyrer et firma til å gjøre dette. Meld fra til TSS hvis det er behov for stillas.

Rekvisisjon til maling, husvask og pensler kan du få på Tjensvoll servicesentral. Maling med tilbehør hentes ut på Sørbø trelast. Det forutsettes at maling er i samsvar med fargepalett.

Anbefalt intervall for maling er 5-7 år på oljemaling og 10-12 år for akrylatmaling. Ta kontakt med Tjensvoll servicesentral om du er i tvil.

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.