Meny

Utbygging/fasadeendring

(31.10.2019)

Når  du ønsker å bygge ut eller endre fasade må du først sende skriftlig søknad til styret i Soltun borettslag.
Reguleringsplan 2377 for Brl Soltun gir klare retningslinjer for hvem som kan bygge på/ut og hvordan. Den har og klare retningslinjer for fasade-oppsett.

Oppdatert reguleringsplan finnes på kontorvakten. Du kan her få kopi av tegning og vurdering for din bolig og utformingsveilder

Mer informasjon om reguleringsplaner og mulighet til å bestille hele plan 2377 har du på kommunens her Kan din bolig bygges ut så kreves det først en søknad til styret. Styret vil behandle saken på første styremøte etter at søknad er mottatt. 

Du må sende søknad og vedlegg som nevnt under til styret:

  1. Skriftlig søknad
  2. Tegninger i mål 1:50 av fasader før utbygging/endring
  3. Tegninger i mål 1:50 av fasader etter utbygging/endring
  4. Situasjonsplan der bolig og utbyggingsareal er merket ( ikke v/fasadeendr)
  5. Signert nabovarsel fra alle berørte naboer

Søknad kan leveres til kontorvakta eller skannes og sendes som epost.

Andelseier bekoster utbygging og oppfølging i byggeperioden. Ved bekreftet ferdigstillelse og godkjenning overtar borettslaget (brl) vedlikeholdsansvaret for tilbygget. Tilbygget vil og inngå i felles forsikring brl har for boligmassen. Det vil bli lagt på kr: 15 / per brutto kvm i andelen fellesutgifter for å dekke utgiftene til dette.

Fargepalett

(06.11.2019)(Mangler bilde)

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Soltunble det også utarbeidet en fargepalett.Denne er utarbeidet etter anbefaling fra arkitekt og byantikvar. Paletetten har dekker de fleste husfarver men i toner som harmonerer i kombinasjon med...

Les mer

Maling av bolig

(31.10.2019)

I Soltun skjer maling av bolig (rekkehus/enebolig) ved dugnad. Borettslaget dekker maling og pensler, arbeidet er på dugnad. Beboer kan male selv eller selv skaffe folk til å gjøre denne jobben. Som andelseier er du forsikret hvis et uhell...

Les mer

Varmepumpe/pipe

(30.10.2019)

Alle eneboliger i Brl Soltun har pipe og takgjennomføring som standard. Montering av ildsted i forlengelsen av dette pipeløpet er ikke søknadspliktig. For alle sin sikkerhet er det viktig at ildsted blir montert av fagfolk og at det blir meldt...

Les mer

Vinduer og dører

(30.10.2019)

I 2011-2012 ble det i samsvar med vedlikeholdsplan skiftet dører/vinduer I enebolig og rekkehus Arbeidet ble utført av BK Bygg AS Vinduer ble levert av NorDan AS Vinduer og dører ble levert med overflatebehandling (maling) utvendig og...

Les mer

Rens av takrenne

(30.10.2019)

Når det er høst og vinter med mye løv, blir takrennen fort tett. Takrennen må ettersees og renses ut av hvert år. Spesielt de som er i nærheten av løvtrær. Dersom takrennene blir tette blir det større slitasje på trevirke og unødvendige...

Les mer

Drenering

(30.10.2019)

Dreneringen er generelt dårlig på feltet, spesielt på flatene der boligene ikke står på fjell. Drenering er borettslagets ansvar men det er en stor kostnad å få feltet drenert skikkelig. Skulle det oppstå en situasjon der dårlig drenering kan...

Les mer

Kjeller i rekkehus

(30.10.2019)

Kjelleren i rekkehus er opprinnelig en råkjeller med betong-gulv og vegger. Tetting av grunnmuren på utsiden er utført i forhold til dette. Dette kan medføre fukt-gjennomgang. Før innredning av kjeller er det derfor viktig å sjekke om det er...

Les mer

Get kabler og graving i hagen

(30.10.2019)

Det er flere som enten skifter terrasse eller tenker å legge ny terrasse utenfor boligen. Eller bare skal grave et hull til en busk. Nå er det slik at coaxial-kabelen til boligen kan (!) ligge på tvers i hagen, uten at det er direkte synlig på noe...

Les mer