Kjeller i rekkehus

(30.10.2019)

Kjelleren i rekkehus er opprinnelig en råkjeller med betong-gulv og vegger. Tetting av grunnmuren på utsiden er utført i forhold til dette. Dette kan medføre fukt-gjennomgang. Før innredning av kjeller er det derfor viktig å sjekke om det er fuktgjennomgang som kan medføre fuktskade senere.
Foreløpig er det beboers ansvar å utbedre evt skader på innredning med mindre årsaken er sprekker i grunnmur.

Det har blitt utført mange oppgraderinger av kjellerrommene og styret fikk for en del år siden en bruksendring av disse arealene. Bruksendring var fra kjeller til oppholdsrom. NB ikke soverom. 

I 2008 ble det installert nye vindu i kjelleren for å få til en godkjent rømningsvei. For å få dette til måtte det lages en lysgrav. Over denne er det en rist som lett skal kunne fjernes hvis rømming er nødvendig.


Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.