Varmepumpe/pipe

(30.10.2019)

Alle eneboliger i Brl Soltun har pipe og takgjennomføring som standard. Montering av ildsted i forlengelsen av dette pipeløpet er ikke søknadspliktig.

For alle sin sikkerhet er det viktig at ildsted blir montert av fagfolk og at det blir meldt fra til feiervesenet om nymontering.

For rekkehus som vil nyetablerer ildsted med pipeløp og eneboliger som ønsker å flytte pipeløp er det søknadsplikt til styret.

Det finnes ikke standardskjema for søknad om pipe. Fint om dere tar med i søknad hvem som utfører arbeidet og plassering av pipe.

Varmepumpe.
Beboere må søke godkjenning før montering av varmepumpe eller pipe. I eventuell godkjenninger er det gitt retningslinjer for montering og bruk, det er en forutsetning for godkjenning at disse følges. Ikke godkjent montering eller montering og bruk i strid med retningslinjer kan medføre pålegg om å rette opp eller fjerne pumpe/pipe.

Når du velger plassering av varmepumpe må du passe på at plassering ikke er til sjenanse for nabo.

Søknad varmepumpe finner du under fanen nyttige dokumenter.

Søknad kan leveres på kontorvakta eller skannes og sendes som epost.

 


 

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.