Båndtvang hund

(01.09.2020)

Av hensyn til beboerne på  Soltun er det båndtvang for hund i hele borettslaget hele året.  Vi ønsker at alle barn og voksne i borettslaget skal føle seg trygge når de leker og går tur på feltet. Vi har hatt noen episoder der hund har påført skade og flere der kontakt har blitt opplevd som truende. 

Bruk gjerne Soltun og friområdene som turområdet når du går tur med hunden din, men vil du at den skal løpe fritt eller trene dressur el. med hund uten bånd, må du gjøre dette sted hvor det ikke er båndtvang.

Regelen om båndtvang i Soltun står i søknad om dyrehold som er et vedlegg til ordensreglene til Soltun borettslaget. Dette dokumentet finner du under fanen nyttige dokumenter.

Nyheter

Styret (04.05.2021)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 12-16. april 2021 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.