Lading av elbil

(20.04.2021)

LADING AV ELBIL OG HYBRIDBIL I GARASJE

LADEBOKS:

Zaptec ladeboks kan bestilles hos Rønning

Mobil til kontaktperson Andreas Haugland i Rønning er 99483365

Oppgi fullt navn, adresse, mobilnummer, nummer på parkeringsplass i eposten.

Det er 2 ukers leveringstid fra bestilling.

Prisen er p.t. Kr 19 500 for ladeboks og levering.

Det er i dag kun tillatt med Zaptec Pro, dette fordi ladeboksene skal kunne samhandle. Ladeanlegget er felles for hver garasje og det er selvjusterende, det fordeler tilgjengelig strøm mellom aktive ladere. Dette sikrer garasje og blokk mot overbelastning av anlegg på grunn av lading. 

PRIS FOR LADING:

Alle som bruker ladeboks betaler for faktisk forbruk pluss en administrasjonskostnad på 300 per år. Administrasjonskostnad går til BATE, og dekker administrasjonen av system, avtaler og årlig avregning.

Du vil få en faktura med fast månedspris basert på forventet forbruk. BATE vil en gang i året gjøre et oppgjør av faktisk forbruk mot fakturert forbruk. For mye innbetalt vil bli tilbakebetalt. For lite innbetalt vil faktureres.

FEIL:

Kontakt Rønning

STIKKONTAKT

Det er ikke tillatt å lade elbil eller hybridbil i stikkontakt tilhørende parkeringsplass i garasje, da det elektriske anlegget ikke er tilrettelagt for dette, og det kan oppstå sikringsbrudd. 

LEIE/UTLEIE

Har du ladeboks men bruker den lite? Har du ikke anledning til å kjøpe ladeboks? Du kan avtale med noen andre å leie ut eller dele leie. Avtale og pris må dere avtale dere imellom men de som ønsker kontakt med noen som enten leier ut eller ønsker å dele boks kan ta kontakt med styret på kontorvakta. Vi vil lage en oversikt over dem som melder sin interesse for dette.

 

 

Nyheter

Styret (04.05.2021)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 12-16. april 2021 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.