Spørsmål fra kontorvakta

(13.02.2020)

Her har vi samlet svar på noen hyppig stilte spørsmål på kontorvakt som det ikke finnes egen sak på her på hjemmesiden.

Du finner  for øvrig vedtekter, ordensregler, diverse søknadsskjema og protokoll fra siste generalforsamling under fanen nyttige dokumenter.

 

 -      Portåpnere til garasje

 

 -      Nøkler

 • Borettslaget har som standard systemnøkler i alle dører (inngangsdør, bod, inngangsparti, garasje). Ønsker du ekstra systemnøkler bestilles disse via Tjensvoll servicesentral og betales av andelseier ved henting/regning eller postoppkrav (alt etter hva leverandør velger)
                     
 -      Husbråk
 • Er det støyende adferd etc i nabolaget må det leveres en skriftlig, signert klage til styret. Husk å notere ned dato, klokkeslett og type uro/støy i klagen.
 • Alle klager blir behandlet anonymt i videre saksgang.

 

-      Parkeringsvakter

 • Styret har engasjert Stavanger Parkering for å kontrollere at parkeringsbestemmelsene i borettslaget overholdes.
 • Bøter
  • Borettslaget refunderer ikke utlegg for parkeringsbot. Har en fått en bot er parkeringsbestemmelsene ikke overholdt. Eventuelle klager må rettes til Stavanger Parkering. Kontakt dem her

 

-      Vannlekkasjer

        Varsle ditt forsikringselskap og sett iverk tiltak for å hindre ytterligere skade, meld også i fra til styret. 

 

-      Gatelys som ikke virker

 • Lenke til Lyse   

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.