Stoppekran

(30.10.2019)

Gjør deg kjent med hvor stoppekran er i din bolig. Sørg for at stoppekranen(e) alltid er lett tilgjengelig. Skru av vanntilførsel ved ferie/langvarig fravær samt alt oppussing og vedlikeholdsarbeid som inkl varmt- og  kaldtvannsrør. 

I blokkleilighetene er stoppekranene plassert under vask på kjøkken.

I enebolig er stoppekranen plassert i bod ved inngangsdør eller bod ved soverom.

I rekkehus er stoppekranen i vaskerommet i vegg mot inngangsparti.

Stoppekranene kan være plassert et annet sted i din bolig om det er gjort endringer i bolig. Sørg for at du vet hvor din stoppekrane er. 

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.