Stoppekran

(30.10.2019)

Gjør deg kjent med hvor stoppekran er i din bolig. Sørg for at stoppekranen(e) alltid er lett tilgjengelig. Skru av vanntilførsel ved ferie/langvarig fravær samt alt oppussing og vedlikeholdsarbeid som inkl varmt- og  kaldtvannsrør. 

I blokkleilighetene er stoppekranene plassert under vask på kjøkken.

I enebolig er stoppekranen plassert i bod ved inngangsdør eller bod ved soverom.

I rekkehus er stoppekranen i vaskerommet i vegg mot inngangsparti.

Stoppekranene kan være plassert et annet sted i din bolig om det er gjort endringer i bolig. Sørg for at du vet hvor din stoppekrane er. 

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.