Vedlikeholdsplan

(30.10.2019)

Styret i Soltun får årlig utarbeidet vedlikeholdsplaner av Teknisk avdeling i BATE / BevarVedlikehold. Styret gjennomgår vedlikeholdsplanen før budsjettbehandling for å få større vedlikeholdsobjekter inn i budsjettet for neste år. Større prosjekt vil også være tema på generalforsamlingene i Soltun.

Det er utført omfattende vedlikehold av blokkene. Fasader og oppganger er renovert og oppgradert. Garasjene er også pusset opp.

 I enebolig/rekkehus er  det gjennomført skifte av vinduer og dører. 

Det er også skiftet sikringsskap i alle enheter etter eget vedtak i generalforsamling om dette. 

Styret bruker BevarVedlikehold som nettløsning for å planlegge og følge opp vedlikeholdsplanene.  
Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.