Vedlikeholdsplan

(30.10.2019)

Styret i Soltun får årlig utarbeidet vedlikeholdsplaner av Teknisk avdeling i BATE / BevarVedlikehold. Styret gjennomgår vedlikeholdsplanen før budsjettbehandling for å få større vedlikeholdsobjekter inn i budsjettet for neste år. Større prosjekt vil også være tema på generalforsamlingene i Soltun.

Det er utført omfattende vedlikehold av blokkene. Fasader og oppganger er renovert og oppgradert. Garasjene er også pusset opp.

 I enebolig/rekkehus er  det gjennomført skifte av vinduer og dører. 

Det er også skiftet sikringsskap i alle enheter etter eget vedtak i generalforsamling om dette. 

Styret bruker BevarVedlikehold som nettløsning for å planlegge og følge opp vedlikeholdsplanene.  
Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.