Gjerder og skillevegger

(30.10.2019)
sharp

Reguleringsplanen med utformingsveileder gir rammene for montering/ bygging av gjerder i borettslaget.
Rekkehusene har en fast bestemt skillevegg mellom leilighetene på hagesiden som ikke kan endres. 

Det er vedtatt egen utformingveileder for gjerder foran 1. etg i blokk. Dette gjerdet skal harmonere med bebyggelsen. Du må følge disse om du skifter gjerde eller ønsker gjerde der du før hadde hekk. Det er beboer som dekker kostnad til slikt gjerde. Du finner formingsveileder gjerde under fanen nyttige dokumenter

Bygging av gjerder er søknadsplikt til styret.

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.