Dugnad

(18.05.2020)

Det holdes dugnad i borettslaget hvert år i april.

I forbindelse med dugnaden har vi også hatt containere til ulike typer avfall slik at beboerne også kan få ryddet i egen bolig.

I 2020 opplevde vi at en del av beboerne ikke fulgte veilederen og det ble mye rot og ekstra arbeid knyttet til kasting i og tømming av containerne. 

Styret vil evaluere ordning med containere og vurdere mulige tiltak for bedre gjennomføring før vi beslutter om vi skal ha containere i 2021. 
Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.