Brannvern

(30.10.2019)
sharp

Vi har fokus på brannvern i Soltun

I 2012 ble det utdelt branntepper til alle enheter.  I 2019 ble det installert brannvarslere som varer i 10 år. 

Vi har avtale om årlig sjekk av brannslanger og varsling i blokk.

Blokk har et system for åpning av luke i tak for uttrekk av røyk ved evakuering. Det er brannvesenet som skal åpne denne når de er klare til å bistå med evakuering. Kan du ikke evakuere pga røyk i trappeoppgang skal du oppholde deg på terrasse til brannvesenet kommer og iverksetter evakuering. 

Branninstruks blokk finner du i oppgang ved inngangsdøren.

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.