Parkering

(30.10.2019)

Hver boenhet har en tilhørende garasjeplass i garasjene under blokkene. Du skal få beskjed om hvilken plass som er din ved overtagelse av bolig. Dersom du ikke har fått opplysninger om dette kan du kontakte selger eller kontorvakta mandag 18:00-19:00 i garasjen i Professor Hansteensgt 19. Vi har en oversikt over hvilke plasser som tilhører hvilken bolig.

Du skal overta garasjeportåpner fra tidligere eier. Dersom du ikke har det eller trenger ny må du kontakte Tjensvoll Servicesentral. Du må selv betale for ny åpner.

Dersom du trenger en ekstra parkeringsplass kan leie i en garasje fra en beboer som ikke selv bruker sin plass. Kontorvakta prøver å holde oversikt over plasser som andre beboere har til utleie. Kontakt oss for å få kopi av liste. Avtale inngås mellom deg og den andre beboeren.

Parkeringsplassene bak blokkene er kun for gjester. 

Det er ikke tillatt å parkere inne på feltet. Kjøring er kun for nødvendig syke- og varestransport.

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.