Dyrehold

(30.10.2019)
sharp

Det er bestemt i et tidligere generalforsamlingsvedtak at man skal søke om å holde hund eller katt i Soltun borettslag.

Dyreeier må i søknad erklære at man skal ha hund i bånd på borettslagets område, påse at dyr ikke er til sjenanse for naboer og ta ansvar for skader samt fjerne ekskrementer.


Det er båndtvang i hele borettslagets område hele året. Dette fremgår av ordensreglene for borettslaget. Søknad om dyrehold ligger under fanen nyttige dokumenter.

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.