Asbestinformasjon

(20.09.2021)

Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget knyttet til funnet, men fant det hensiktsmessig å informere alle eiere og beboerne i Soltun om dette. Det er derfor sendt ut eget brev om dette til alle beboer i september 2021.

Styret vil samtidig nevne at det ikke ble funnet asbest  ved en lignende undersøkelse i en annen boenhet. Et mulig asbestfunn i en enhet i  borettslaget betyr derfor ikke nødvendigvis at det finnes asbest i din boenhet.

Dersom det befinner seg asbest i boenhetene, så er det mest sannsynlig knyttet til gulvbelegget/gulvplatene. Asbest i gulvbelegget var ikke uvanlig på den tiden borettslaget ble oppført. Det funnet som ble gjort i borettslaget knyttet seg til det opprinnelige gulvbelegget fra byggeåret. Tilstedeværelsen og eventuelt omfang av asbest i gulvbelegget kan variere fra boenhet til boenhet.

Arbeidstilsynet har god informasjon om og anbefalinger om fremgangsmåte ved asbestfunn på sine hjemmesider. Les mer på www.arbeidstilsynet.no eller ta direkte kontakt med Arbeidstilsynet for mer informasjon.

Asbest utgjør ingen fare så lenge det befinner seg i gulvbelegget. Det kan først utgjøre fare ved inngrep i gulvbelegget.

Styret har i forbindelse med det nevnte funnet vært i kontakt med advokat i Bate, som informerer at reparasjon og utskiftning av innvendige plater, herunder gulvbelegg og gulvplater, er andelseiers ansvar, jf. borettslagsloven § 5-12 (3). Andelseier er derfor selv ansvarlig for å  få foretatt nødvendige undersøkelser og sørge for at et eventuelt funn av asbest blir håndtert på forsvarlig måte ved skifte av gulvbelegg/gulvplater. De fleste som utfører slikt arbeid profesjonelt vil være godt kjent med reglene her. 

Nyheter

Hjertestartere (24.11.2021)
Soltun har kjøpt og fått utplassert fire hjertestartere. Disse er plassert ved følgende innganger i blokk: Professor Hansteens gate 5 Professor Hansteens gate 31 Professor... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun har fått pakkepostkasse. Den er plassert bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de store leverandørene av varer på postordre gir deg... Les mer

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.