Terrassesluk

(30.10.2019)

Terrassene i 2-4 etasje har sluk for avrenning av overvann samt et overløpshull som skal sikre at det ikke blir lekkasjeskader i leilighetene. Det er viktig at sluken blir hold ren og fri for rusk samt at overløpshull ikke tildekkes.

Det er beboer som har ansvar for jevnlig tilsyn og rens av sluk på terrasse. 
Ved innglassing eller legging av alternativt gulv på terrasse må sluk ikke tildekkes.
Ta hensyn til din nabo under deg når du rengjør terrasse og sluk. 

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.