Meny

Styret

(30.04.2019)

Etter generalforsamling den 10.april 2019 består styret av følgende medlemmer


Leder Pål Gunnar Roalkvam                         valgt for 2 år i 2018    pal.roalkvam@gmail.com
Styremedlem Bjørn Kolberg.                                  valgt for 2 år i 2019    Bjoern.kolberg@lyse.net
Styremedlem Anette Randeberg                              valgt for 2 år i 2019   ARandeberg@gmail.com
Styremedlem Camilla Nilsson                                 valgt for 2 år i 2019   cnilss@online.no
Styremedlem Gøran Mikalsson                               valgt for 2 år i 2018   goran.mikaelsson@gmail.com
Varamedlem   Jane L. Tjørhom                               valgt for 1 år i 2019  jane.tjorhom@outlook.com
Varamedlem   Elisabeth Skorve.                             valgt for 1 år i 2019   lykkeboden@getmail.com