Dugnad 2020

(12.02.2020)
sharp


VÅRDUGNAD

Tirsdag 28. april og onsdag 29.april kl 1800-2000

 Da er det dugnad igjen, men litt annerledes i år på grunn av Korona.

Tirsdag 28.april rydder vi i Siriusgate, Rigelsgate, Orionsgate og Professor Hansteensgate fra nr 1 til 43.

Onsdag 29. april rydder vi i Castorsgate, Polluxgate og Professor Hansteensgate fra 45 til 79.

Vi legger ut utstyr som vanlig på torget. (Det store friområdet ved Rigels gate)

Vi feier ikke i garasjene i år. Det blir dessverre, av hygienehensyn, heller ikke servert kaffe eller noe å bite i etter dugnaden. Vi vil ikke tildele oppgaver ,  men ber om at alle rydder i eget nærområde. Vis hensyn og hold minimum 2 meter avstand til naboene.

Dersom du ikke kan møte opp dagen for din gate kan du delta den andre dagen. Eller du kan rydde en annen dag men da med eget utstyr. 

AVFALLSCONTAINERE  - Det vil bli satt opp containere fra 27.- 30.april. Containerne blir satt ut fortløpende utover dagen den 27.april.

Følg sorteringsveileder som blir utdelt og merking på container Ikke hiv annet enn det som fremgår av veileder. Annet avfall må du selv kaste eller helst levere til gjenvinning annet sted. Vi har ikke dunker til maling og lysstoffrør i år. Dette må du levere selv.

Ikke kast mer søppel i en full container og ikke sett søppel ved siden av en full container.  Vent på ny tom container. Det er ikke styrets oppgave å rydde etter beboerne. Vis hensyn og tenk hygiene.

HUSK:

  • Containere er ikke lekeplass for barn
  • Ikke parker på gjesteparkering bak Professor Hansteensgt 7-13 fra søndag 26.april  til fredag 30.april. etter at containerne er fjernet. Styret tar ikke ansvar for skade på biler parkert her i denne perioden.

Kontakt personer: Anette tlf 913 29 442 / Jane 402 49 488

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.