Generalforsamling 2020

(31.03.2020)

Utsatt!  På grunn av restriksjoner fra offentlige myndigheter blir generalforsamling utsatt. Styret utreder alternative løsninger som kan ta vare på borettslagets rikt sammensatte befolkning i alle aldre, med eller uten underliggende helseutfordringer.  Vi kommer med mer info over påske.

 

Frist for innlevering av saker til Generalforsamling er 2.mars 2020.

Årets generalforsamling er onsdag 22. april kl  1800. Vi kommer med informasjon om sted når dette er avklart. 

På agenda står årsregnskap, informasjon fra styret og valg til styret. 

Generalforsamling avholdes i april hvert år.   

Innkalling og årsrapport blir delt ut til alle beboere i forkant av generalforsamling. . 

Du kan finne protokoll fra forrige generalforsamling under fanen nyttige dokumenter
 


Hva skjer?

Generalforsamling 2020 (31.03.2020)
Utsatt! På grunn av restriksjoner fra offentlige myndigheterblir generalforsamling utsatt. Styret utreder alternative løsninger som kan ta vare på borettslagets rikt... Les mer

Dugnad 2020 (12.02.2020)
VÅRDUGNAD Tirsdag 28. april og onsdag 29.april kl 1800-2000 Da er det dugnad igjen, men litt annerledes i år på grunn av Korona. Tirsdag 28.april rydder vi i Siriusgate,... Les mer

Nyheter

Lading av elbil (04.11.2019)
Ny prisstruktur innføre fra 1.1.2020 for alle beboere med ladeboks. Alle vil betale for faktisk forbruk pluss en administrasjonskostnad på kr 300 per år. Hver beboer vil... Les mer

Kontorvakt (30.10.2019)
Corona tiltak - kontorvakt er inntil videre stengtfor oppmøte- vi betjener kun telfon- ring 51871047 Styret er tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl:18.00 - 1900... Les mer

Dokumenter og filer

Sorteringsveileder (31.03.2020)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.