Innglassing av terrasse og balkong

(31.08.2020)

Det er mange som har  fått  innglasset terrasse og/eller balkong i blokkene.

Dersom du ønsker å få gjort dette må du levere søknad til styret. 

Det er er krav at arbeider er fagmessig utført. Utførelsen må være slik at den ikke hindrer vedlikehold av sluk. Den må  heller ikke være slik utført at det er til hinder for renovering når dette igjen skal gjennomføres for blokk. Veggene skal fortsatt ha samme utførelse som blokk forøvrig.
Terrassen er fortsatt definert som et uterom. Det vil blant annet si at Borettslaget (Brl) har vedlikeholdsansvar for opprinnelig fasade og andelseier har vedlikeholdsansvar for innglassingen. 
Se forøvrig vedtektene for mer informasjon om vedlikeholdsansvar for Brl og andelseier

Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.