Styret

(03.09.2020)

Etter generalforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer


Leder Pål Gunnar Roalkvam                         valgt for 2 år i 2020    pal.roalkvam@gmail.com
Styremedlem Bjørn Kolberg.                                  valgt for 2 år i 2019    Bjoern.kolberg@lyse.net
Styremedlem Anette Randeberg                              valgt for 2 år i 2019   ARandeberg@gmail.com
Styremedlem Camilla Nilsson                                 valgt for 2 år i 2019   cnilss@online.no
Styremedlem Håkon Dirdal                                  valgt for 2 år i 2020   haakon.dirdal@gmail.com
Varamedlem   Eivind Torgersen                              valgt for 1 år i 2020  eivind.torgersen@gmail.com
Varamedlem   Elisabeth Skorve.                             valgt for 1 år i 2020  lykkeboden@getmail.com


Nyheter

Styret (03.09.2020)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 18-26.mai 2020 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

GET
Vi har en fellesavtale med Get . TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Tjenvoll servicesentral
TSS utfører gartner-, mindre renovasjons- og vedlikeholdsoppdrag i Soltun. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg hjelp fra TSS til en gunstig timepris.