Styret

(04.05.2021)

Etter generalforsamling gjennomført digitalt 12-16. april 2021 består styret av følgende medlemmer


Leder Pål Gunnar Roalkvam                         valgt for 2 år i 2020   pal.roalkvam@gmail.com
Styremedlem Anette Randeberg                              valgt for 2 år i 2021  ARandeberg@gmail.com
Styremedlem Håkon Dirdal                                  valgt for 2 år i 2020  haakon.dirdal@gmail.com
Styremedlem   Eivind Torgersen                             valgt for 2 år i 2021  eivind.torgersen@gmail.com
Styremedlem   Elisabeth Skorve.                             valgt for 2 år i 2021  lykkeboden@getmail.co

Varamedlem Camilla Nilsson   valgt for 1 år i 2021   cnilss@online.no

Varamedlem Frode Mølstre valgt for 1 år i 2021.  Frode.molstre@gmail.comNyheter

Styret (04.05.2021)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 12-16. april 2021 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.